Over de bouwstenen


We leven allemaal in dezelfde wereld, toch ervaart ieder deze wereld heel anders. Ieder beleeft deze wereld vanuit een individueel standpunt. Je leeftijd, je opvoeding, je geloof of cultuur , je vroegere positieve en negatieve ervaringen kleuren je beleving. Iedere nieuwe ervaring wordt gefilterd door alle eerdere ervaringen.

Wanneer we door een oosterse bril naar de wereld kijken dan leren we over de fundamentele eenheid tussen mens en natuur, tussen binnenwereld en buitenwereld. Volgens deze wijze filosofie bestaat de wereld waarin wij leven uit de vijf bovenvermelde natuurelementen: Deze elementen zijn niet alleen de bouwstenen waaruit ons lichaam opgebouwd is (microkosmos), maar tevens zijn het de fundamenten van de wereld om ons heen (makrokosmos).

Wij genieten van deze elementen via onze zintuigen. Wanneer je bewuster leert omgaan met deze elementen en zintuigen wordt het leven een reeks van oneindige, alledaagse wonderen. Soms kan het zijn dat deze elementen verstoord zijn en kan je via een Ayurvedisch consult individuele ondersteuning inroepen De hierna volgende levenskunstmethodieken ondersteunen om op een eenvoudige manier contact te maken met je creatieve levenskracht.

De mogelijkheid bestaat om zelf deze methodieken te beleven en uit te dragen in de wereld via de opleidingen van Shakti.