Bouwsteen Ether


Communicatie en (zelf)expressie

Ieder van ons heeft een innerruimte, dat is de ruimte onder je huid, en een externe ruimte, dat is de ruimte vertrekkende vanaf je huid naar buiten. De huid is de grens tussen binnen en buitenwereld, microcosmos en macrokosmos.

Via het Ether element of subtiele energie of trillingen, kan men binnenwereld en buitenwereld harmonisch met elkaar verbinden. Wanneer deze werelden met elkaar samenvallen, ervaart men harmonie, geluk en levensvreugde. Deze gevoelens zijn de essentie van de Universele intelligentie ( Mahat). Je lacht wordt spontaan je beide hersenhelften synchroniseren.

De methodieken

Levensboompaden

Levensboompaden voor therapeuten
Zondag 19 maart en 2 april 2017 van 10-15:30u

Cursus levensboompaden voor therapeuten Ben je enthousiast over de kaartenset en de Levensboom en wil je er meer van weten, dan kun je een 2-daagse cursus volgen waarin je alle informatie krijgt om voor zowel jezelf als voor een eventuele klant te kunnen wat de getrokken kaart of volledige legging betekent. Cursusinhoud: • Beknopte uitleg over de Kabbala en de Levensboom als belangrijkste …
Cursus levensboompaden voor therapeuten
Ben je enthousiast over de kaartenset en de Levensboom en wil je er meer van weten, dan kun je een 2-daagse cursus volgen waarin je alle informatie krijgt om voor zowel jezelf als voor een eventuele klant te kunnen wat de getrokken kaart of volledige legging betekent.


Cursusinhoud:

• Beknopte uitleg over de Kabbala en de Levensboom als belangrijkste symbool; je hebt hiervoor geen enkele voorkennis nodig en we bekijken alleen de spirituele aspecten van de Kabbala, niet de religieuze. De termen die worden gebruikt zijn Hebreeuws, die worden uitgebreid toegelicht.
• Uitleg waarom dit systeem 66 paden bevat, dit is geen willekeurig aantal en gaat terug op de Levensboom.
• Als je met klanten werkt, hoe kun je dan testen met dit systeem; ik stuur je bij aanmelding een korte vragenlijst zodat ik weet wat je wensen zijn op dit gebied, dan kan ik mijn verhaal op jouw situatie toespitsen.
• Hoe stem je je af voordat je met de Levensboompaden gaat werken; ik laat je de verschillende manieren zien zodat je zelf beslist hoe jij wilt werken.
• Als je visualisatie-oefeningen doet met een ander, hoe begeleid je de ander dan? Ook dit hangt samen met het systeem waar jij zelf al mee werkt en ik pas mijn verhaal aan aan jouw situatie.
• Natuurlijk gaan we ook oefenen met elkaar, we doen een legging voor een ander en leren hoe we die kunnen interpreteren en aan de ander uitleggen zodat deze meer bewustzijn krijgt.
• Na de cursus ontvang je een certificaat als je akkoord bent met de voorwaarden die daarop staan.

Bij de cursus is het 243 pagina’s tellende werkboek ter waarde van € 66,-inbegrepen. Hierin staan alle 66 paden uitgebreid beschreven met visualisatie-oefeningen, middelen en de samenstelling van de middelen. Ook is het mogelijk om een testdoos tegen kostprijs aan te schaffen indien gewenst.

Dit is inclusief het uitgebreide werkboek, exclusief testdoos. Na deze cursus bestel je alle producten tegen therapeutenprijs.

Lunch: Wij zorgen voor een heerlijke lunch, thee en iets lekkers

Inschrijven via: http://shakti.be/contact/http://shakti.be/contact/

 

opstelling het (innerlijke) kind

Familieopstellingen & Dans: Nieuwe Maan – Licht & Schaduw

Familieopstellingen & Dans in Mechelen
Groeigroep cyclus 7 Nieuwe Maan namiddagen​ – ook inschrijven per namiddag mogelijk​
Ervaar, transformeer en dans
Elke nieuwe maanfase heeft de belofte in zich om je oude leven te transformeren naar een nieuwe cyclus. De nieuwe maan nodigt ons uit om de donkere kracht in onszelf te verwelkomen, zodat de energie van deze schaduw kan transformeren.

Geen volle maan zonder nieuwe maan, geen licht zonder schaduw!
Met nieuwe maan gaan we kijken naar de schaduwkant van ons bestaan en verwelkomen we nieuwe inzichten. Net zoals de maan wisselt van nieuwe maan naar volle maan, zo ook wisselen de seizoenen van winter, naar lente, naar zomer en herfst. Het wisselen van de seizoenen heeft invloed op onze gemoedstoestand. Kunnen wij het potentieel van deze wisselingen ook verankeren met ons energetisch veld, zodat ons lichaam welzijn, vreugde en welvaart kan ervaren?
Door de seizoenen op een dieper niveau te gaan beleven, kan je de relatie tussen microkosmos en macrokosmos versterken.

Ga de uitdaging aan en beleef onvergetelijke namiddagen, gestuurd vanuit de energie van de Nieuwe Maan!

Data:
Dinsdag 28 maart: beleving van gemoedstoestand lente ( vuur/ manipura Chakra)
Donderdag 27 april: beleving van gemoedstoestand lente (lucht/ anahata chakra)
Donderdag 25 mei: beleving van gemoedstoestand lente ( ether/ vishudhe Chakra)
Zaterdag 24 juni: beleving van gemoedstoestand zomer ( intuïtie/ Anja Chakra)
Maandag 21 augustus: beleving van gemoedstoestand zomer (gelukzaligheid/ sahasrara chakra)
Er wordt gewerkt aan een Zomerweek in Griekenland. Thema “Vrijheid en schaduw”

Inschrijven via: http://www.lita-works.org/index.php/evenementen/12-opstellingen/55-opstellingen-nieuwe-maan-dans

 

Shakti’s Tempel Muziek
Indische Klassieke muziek speelt een belangrijke rol in de Indische Cultuur daar zij een gelukkig en een gezonde levensstijl bevordert.
Muziek beïnvloed alle niveau’s van ons menselijke bestaan en is tevens een medium voor de communicatie met de onzichtbare wereld.
Zo zal het horen van deze klanken je pituitary klier stimuleren, waardoor welbepaalde secreties afgescheiden worden die het zenuwstelsel dan weer positief beïnvloeden…
Ook kan het zijn dat je een diepe heling ervaart…
>Op aanvraag

Klankkleur: Dhrupad
Volgens AYURVEDA ligt klank aan de basis van heel de schepping. Klankkleur is een muzikale reis met de tampura als begeleidingsinstrument. De zeven klanken sa, re, ga, ma,pa, dha, ni zijn de weg die je zal brengen naar die diepe plek in jezelf, waar rust en vrede is. Klankkleur inspireert zich op de Indische zang Dhrupad en heeft alles te maken met het ontwaken van je creatieve kracht “shakti”. Wat deze klanken met je doen, hoe de grondtoon klinkt? Kom zelf deze zuivere oertrilling ervaren en geniet van de reis die je spirituele afkomst ontsluiert.
>Op aanvraag

Chakras, Microchakras, sound & Healing
Elke van de eerste vijf chakra’s hebben een element. AARDE is het element van de eerste chakra, WATER, voor de tweede chakra, VUUR voor de derde chakra, LUCHT voor de vierde chakra en RUIMTE voor de vijfde. Wanneer deze elementen vervuild worden, wordt het leven somber en moeizaam. Het functioneren van de zesde en zevende chakras zijn afhankelijk van de kwaliteit van de vijf elementen. Elk element heeft een kleur maar ook kan men door klank en mantras het ritme en de harmonie van de chakras herstellen. Onder invloed van bovenstaande stimuli beginnen de microchakra’s te openen. Deelnemers ervaren dan de subtiele energie die stroomt van de chakras naar het fysieke lichaam. Men voelt zich herboren en het verlangen zuiver te leven in verbinding met de Universele intelligentie (Mahat) wordt ervaren. Dit verlangen kan door dagelijkse Yoga praktijk, meditatie en simpele ademoefeningen die de beide hersenhelften synchroniseren, vervuld worden . Levensvreugde en geluk volgen…je lach wordt spontaan.
>Op aanvraag