IK BEN MIJN WERELD: LUCHT VOELEN


Volgens een Oosterse filosofie kunnen we het vormloze absolute alleen leren kennen door de wereld van de vormen en attributen. De reis gaat van het gekende naar het ongekende…Binnen deze filosofie stelt men dat “Shiva” zuiver bewustzijn is en dat dit zuiver bewustzijn alleen ervaren kan worden door “Shakti” wat goddelijke energie is.  Shakti brengt je als het ware bij Shiva…De reis loopt van het gekende naar het ongekende…

Bekijk de fiche via: Ik ben mijn wereld: lucht

Methodiek :   Bewegingsmethodiek
Doelgroep :   Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Secundair onderwijs
Lager onderwijs :
1ste graad
2e graad
3rd graad
Secundair Onderwijs :
1ste graad
2e graad
3e graad
4e graad

Type :   ASO TSO BSO KSO DBSO BuSO

Praktisch

Minimum aantal deelnemers :   5
Maximum aantal deelnemers :   25
Tijdsduur :   50min
Materiaal dat door de school voorzien moet worden :   –
Accommodatie die door de school voorzien moet worden :   Grote ruimte
Transportkosten :   0.35€ per km
Prijs per sessie :   75.00€
Praktische opmerkingen :   75euro per lesuur

Belangrijkste doelstelling van de workshop:
De drie Oosterse principes leren kennen: vernietiging, preservatie en schepping. De dagelijkse gewoonten van een Oosterse cultuur ervaren en vorm geven vanuit innerlijke beweegreden. Relatie leren zien tussen bewegingen die vernietigen, in stand houden of bewegingen die scheppend zijn. Inzicht krijgen in de drie aspecten van levensenergie.

Algemene beschrijving van de methodiek: De drie verschillende fasen van beweging worden in groep doorlopen om uiteindelijk de plaats te vinden waar de zoeker zichzelf vindt.

FASE 1:

Werkvorm: Shiva’s dans
Tijdsduur:
20min
Procesbeschrijving:
Stadia 1 tot en met 4
Benodigdheden:

FASE 2:
Werkvorm: Indische dans
Tijdsduur: 20min
Procesbeschrijving: Verschillende mudra’s en tala’s.
Benodigdheden:

FASE 3:
Werkvorm: Evaluatie
Tijdsduur: 10min
Procesbeschrijving: Hoe voel jij je nu?

 

Verwijzing naar de onderwijsdoelen

Verwijzing naar de vakgebonden eindtermen :  Verwijzing naar de vakoverschrijdende eindtermen :

Tips en ondersteuning voor de leerkracht

Rol van de leerkracht tijdens de workshop :
Ideeën voor de leerkracht om vooraf in de klas rond het thema aan de slag te gaan :  
Ideeën voor de leerkracht om doorheen het schooljaar op een procesmatige manier in de klas verder te werken rond het thema :  
Ideeën voor de leerkracht om een degelijke nawerking aan de leerlingen aan te bieden :