Shakti voor scholen


Herkent u het volgende?

Kinderen die moeite hebben met het aangeven en/of respecteren van grenzen? Jongeren die problemen en achterstand ondervinden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling?

Kinderen die rondlopen met een etiket op hun hoofd ( ADHD, ..) terwijl het bewegingsonderwijs steeds meer bezuinigd?
Adolescenten die geen blijf weten met hun energie en zich daardoor niet thuis voelen in hun lichaam, hun leefwereld, “de” wereld?

Wij kunnen oplossingen bieden!
De wereld waarin wij wonen begint bij iedereen zelf. Daarom heeft Shakti vzw het project IK BEN MIJN WERELD ontwikkelt.
Via kunstzinnige methodieken bouwen wij aan wereldburgerschap op uw school en leren wij kinderen hoe zij de rijkdom van een ontwikkelingsland zelf kunnen ervaren.
Via deze weg ontdek je niet alleen de wereld maar ontwikkel je ook jezelf.

De vijf bouwstenen waarmee wij een wereld bouwen zijn:
Het element AARDE RUIKEN : lichaamsmassage en voedingsleer
Het element WATER PROEVEN: Yoga, seksualiteit en identiteit, zelfregulatie
Het element VUUR ZIEN: Krijgskunstvaardigheden, expressie of depressie
Het element LUCHT VOELENT : werelddans, shiva’s dans
Het element ETHER HOREN : Stemvorming en Indische zang.
Deze bouwstenen zijn fundamenten voor meer welzijn en welbevinden.
Wanneer u met Shakti bouwt aan IK BEN MIJN WERELD, steunen jullie het Mondiale ontwikkelingsproject: ontdek je wereld, ontwikkel jezelf.

shaktivoorscholen

Meer over kunsteducatie

Shakti creëert een behoefte naar beweging in het onderwijs, zodat de bewegingsdrang van kinderen , adolescenten ingevuld kan worden op een professionele manier. Hierdoor ontwikkelen ze een positie zelfbeeld . Niet alleen verbale taal, maar ook lichaamstaal is een zeer fundamentele bouwsteen in de ontwikkeling van een kind. Kinderen moeten daarom bewegen om nieuwe neurale verbindingen in hun hersenen te maken en om hun zintuigen te prikkelen. Dat is niet alleen belangrijk voor hun cognitieve ontwikkeling, maar ook voor hun ontwikkeling in het algemeen. Leerkrachten anderzijds moeten de cognitieve lessen afwisselen met creatieve ontspanningsmomenten, zodat de synchronisatie van de beiden hersenhelften een doelstelling kan zijn in de ontwikkeling van onze schoolgaande jeugd.
Shakti stimuleert via kunsteducatie , maar wat is Kunsteducatie nu juist precies?

  • Alle vormen van educatie waarbij kunst en/of kunstzinnige middelen en technieken als doel of middel gebruikt worden
  • Kunst en/of kunstzinnige middelen en technieken gebruiken zodat creativiteit gestimuleerd wordt
  • Een behoefte creëren naar zin voor Kunst, zodat deze behoefte ingevuld kan worden waardoor creativiteit gestimuleerd wordt!

Shakti bouwt met vijf bouwstenen aan een wondervolle wereld. Elke bouwsteen is verbonden met een zintuig. Nadat je alle zintuigen ontdekt heb, kan je zin geven aan deze wonderlijke tuigen !