Shakti voor scholen > Zintuig Oren


Behoeften (h)erkennen en invullen is een hele kunst!

Hoe kunnen we op een niet agressieve manier communiceren en expressie geven aan onze behoeften, zodat deze behoefte n ook ontmoet kunnen worden.
Wanneer deze behoefte op een natuurlijke manier geuit worden, is het ook een natuurlijk gevolg dat deze behoefte op een natuurlijke manier ingevuld wordt.
het tegengestelde is tevens waar…

Wanneer behoeften niet ontmoet of ingevuld worden door de ander, de maatschappij….wordt de balans tussen geven en nemen uit evenwicht gebracht.
Basis gevoelens van woede, depressie , schuld en schaamte verhinderen ons dan om in contact te staan met onze authentieke behoefte:
Shakti neemt je mee op zoektocht in je eigen hart, zodat de diepere behoefte van onze “ ZELF” onthult kan worden.

Vb:
“ik heb een behoefte aan lichaamsexpressie, zodat ik op een niet verbale manier communiceer met de wereld .
“ ik heb een behoefte aan rust , zodat mijn geest vrij is om dingen te onderzoeken”.
“ik heb een behoefte aan liefde, zodat ik uitdrukking kan geven aan mijn authentieke zijn”.
“ You make me feal like a natural woman”

Klik hier om terug te keren