IK BEN MIJN WERELD: AARDE RUIKEN


Elke houding, elk gebaar en elke beweging vertellen iets over wie je bent en hoe jij denkt over jezelf. Je lichaam bestaat uit verschillende stelsels die allen samenwerken om heel je organisme te steunen en je welzijn te bevorderen. Je spijsverteringsstelsel bijvoorbeeld bestaat uit verschillende organen die op hun beurt weer opgebouwd zijn uit verschillende cellen. De cellen weten precies wat hun functie en taak is binnen hun eenheid om het groter geheel te dienen. Soms kan het zijn dat deze cellen, omwille van stress, onwetendheid of overtuigingen van de geest, niet goed meer functioneren en hun oorspronkelijke taak niet goed meer kunnen uitvoeren. Belangrijk wordt dan, dat jij je zintuigen verlevendigt zodat je deze signalen kan opvangen. Op deze wijze herken je plekken waar energie geblokkeerd is zodat je ze kan transformeren naar een nieuw evenwicht.

Bekijk de volledige fiche via: Ik ben mijn wereld: aarde

Praktisch

Maximum aantal deelnemers :   25
Tijdsduur :   50min
Materiaal dat door de school voorzien moet worden :   Yogamatjes
Accommodatie die door de school voorzien moet worden :   Grote lege ruimte die voldoende warm is
Transportkosten :   0.35€ per km
Prijs per sessie :   75.00€
Praktische opmerkingen :   75euro per lesuur

bouwstenen voor je lichaam en geest
Eén van de sleutels voor een goede gezondheid is dat we de voedingsstoffen op de juiste wijze opnemen en gifstoffen doeltreffend afvoeren, naar analogie met het element aarde. Algemene beschrijving van de methodiek: Verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van je eigen lichaam door het geven van een hand- en gezichtsmassage aan jezelf of een partner. Doelstellingen van de methodiek: Verantwoordelijkheid leren nemen voor je zelf, de ander en je omgeving De ayurvedische principes leren kennen en kunnen toepassen De dagelijkse gewoonten van een Oosterse cultuur zelf ervaren en respect opbrengen Inzicht krijgen in de samenhang van microkosmos en macrokosmos, mens en natuur Inzicht krijgen in de vijf elementenleer en deze kunnen toepassen binnen hun eigen leefwereld. Relaties leggen tussen gezondheidseducatie en milieu-educatie

FASE 1:
Werkvorm: Demonstreren
Tijdsduur: 5min
Procesbeschrijving: Zelfgemaakte documentaire tonen of demonstreren van massagetechniek.
Benodigdheden: video
FASE 2:
Werkvorm: Groepswerk
Tijdsduur: 2 x 20 min
Procesbeschrijving: Actieve en passieve partner voor het geven en ontvangen van massage en vervolgens wisselen.
Benodigdheden:
FASE 3:
Werkvorm: Evaluatie
Tijdsduur: 5min
Procesbeschrijving: Hoe voel jij je nu?
Benodigdheden:

Verwijzing naar de onderwijsdoelen:

Verwijzing naar de vakgebonden eindtermen :

Lager onderwijs: De leerlingen kunnen genieten van een culturele activiteit uit een ander werelddeel De leerlingen kunnen respect betonen voor een Oosters mensbeeld door het lichaam en de lichaamstaal van hun leeftijdsgenoten te observeren

Eerste graad: De leerlingen kunnen op een verdraagzame manier omgaan met elkaar los van de culturele achtergrond, huidskleur en sekse Leerlingen zijn bereid om mee te ijveren voor het welzijn van het lichaam zowel als van de natuur door bewust te worden van evenwicht tussen binnenwereld en buitenwereld. Relaties leggen tussen gezondheid en milieu.

Tweede graad: De leerlingen kunnen op een eenvoudige manier het verband leggen tussen de vijf elementen in het lichaam en in de natuur (milieuproblemen) De leerlingen brengen begrip op voor het Oosters model van de wereld en passen dit toe binnen hun eigen leven. De leerlingen handelen vanuit fascinatie en aandacht voor de wereld waarin zij leven en worden bewust van de harmonie of disharmonie (milieuproblemen) Leerlingen hebben belangstelling en respect voor het welzijn van elkaar en zijn bereid zich in te zetten om dit welzijn binnen hun eigen leefwereld vorm te geven.

Derde graad: De leerlingen kunnen voorbeelden geven van de invloed van menselijke activiteiten op het milieu en op zichzelf aan de hand van het Oosters model van de wereld. De leerlingen zijn bereid om lokale problemen van milieu en samenleving in een globale context te plaatsen en zelf verantwoordelijkheid te dragen waar het kan. De leerlingen passen de begrippen van het Oosters model van de wereld toe op de Westerse samenleving en op een andere samenleving…om te komen tot een universeel mensbeeld. De leerlingen kunnen met een voorbeeld verduidelijken dat natuurwetenschappen behoren tot cultuur. De leerlingen tonen respect voor zichzelf en anderen.

Huiswerkopdracht of leefopdracht meegeven : Hoe gaan we om met elkaar? Hoe gaan we om met stress, spanningen en zorgen? Hoe gaan we om met de verontreiniging op zowel lichamelijk als op geestelijk niveau? Hoe gaan we om met de verontreiniging binnen onze leefwereld en milieu? Hoe nemen we verantwoordelijkheid voor ons welzijn en het welzijn van heel de planeet aarde? Relatie leggen met de vakken biologie, wetenschap, milieu educatie, gezondheidseducatie, burgerzin, muzische en creatieve vorming. Opmerkingen: Shakti vzw creëert samen met Kleur Bekennen een omgeving waarin leerlingen actief hun verantwoordelijkheid opnemen en naar meer zelfbewustzijn doorgroeien. Wij springen flexibel om met volgende ingrediënten voor boeiende workshops nl. wetenschap, welzijn, gezondheidseducatie, burgerzin, muzische en creatieve vorming. Je kan kiezen voor een combinatie van de 5 elementen of per les de klemtoon leggen bij 1 element.

Verwijzing naar de vakoverschrijdende eindtermen : Wij volgen hier de vakoverschrijdende eindtermen zoals uitgewerkt door het ministerie.