IK BEN MIJN WERELD: ETHER HOREN


De Indische klassieke muziek heeft zijn wortels in de Vedische periode. De tempura en je stem zijn instrumenten om je lichaam te laten trillen en resoneren… De zeven klanken sa, re, ga, ma, pa, dha, ni …brengen je naar die diepere plek in je. Algemene beschrijving van de methodiek: kennis maken met de verschillende tonen en boventonen van de Indische klassieke muziek.

Bekijk de fiche via: Ik ben mijn wereld: ether

Methodiek :   Muzikale methodieken
Doelgroep :   Kleuteronderwijs,  Lager onderwijs,  Secundair onderwijs

Praktisch

Minimum aantal deelnemers :   5
Maximum aantal deelnemers :   25
Tijdsduur :   50min

Materiaal dat door de school voorzien moet worden :
Accommodatie die door de school voorzien moet worden :   Ruimte
Transportkosten :   0.35€ per km
Prijs per sessie :   75.00€
Praktische opmerkingen :   75euro per lesuur
Belangrijkste doelstelling van de workshop :
Doelstellingen van de methodiek: Muzikale vorming waarbij men vertrekt van Oosterse toonladders Jongeren laten ervaren dat het maken van muziek en klank een invloed kan hebben op je omgeving, je gemoed en stem De Indische klassieke muziek laten ervaren en duiden naar functie. Kennismaking met de zeven klanken: sa re ga ma pa dha ni

FASE 1:
Werkvorm: ontdekken
Tijdsduur: 40min
Procesbeschrijving: De zeven tonen stapsgewijs en spelenderwijs (her)ontdekken in resonantie met de tempura stemoefeningen, improvisaties en klankkleur.
Benodigdheden:
FASE 2:
Werkvorm: evaluatie
Tijdsduur: 10min
Procesbeschrijving: Hoe voel jij je nu?